379 779 260 msvseruby@seznam.cz

Mateřská školka Všeruby

Otvírací doba MŠ: 6:30 – 16:00 hodin

Charakteristika MŠ

MŠ ve Všerubech byla postavena v roce 1935 jako letní vilka. Do roku 1958 sloužila svým majitelům a od roku 1959 v ní byla zřízena mateřská škola. Objekt se nachází v tiché části, na konci obce, mimo hlavní komunikaci. Vzhledem ke své poloze nemusejí děti chodit na vycházky na rušnou komunikaci, kde jezdí auta k hraničnímu přechodu. Využívají hlavně vycházek k lesu, do polí a k rybníku, kde mají možnost volného pohybu. Součástí školky je velká, nově zrekonstruovaná a dobře vybavená školní zahrada, která je za příznivého počasí hojně využívána.

Od roku 1999/2000 je MŠ jednotřídní s kapacitou 23 dětí ve věku od 3 – 6 let, čemuž odpovídá materiální i hygienické vybavení. Ve školce v přízemí je moderně vybavená kuchyně a útulná jídelna. Školní kuchyně zajišťuje ranní a odpolední svačinu a oběd. Ta slouží i pro stravování žáků a zaměstnanců ZŠ. V současné době je zaregistrováno 55 strávníků. V přízemí se nachází i třída, toalety a šatna. V prvním patře jsou skladové prostory, ložnice pro děti, ředitelna, WC a kancelář vedoucí stravování. Ve školce jsou zaměstnány ředitelka MŠ, učitelka, kuchařka, vedoucí stravování ŠJ a uklízečka. Školka je dostatečně vybavena učebními pomůckami, hračkami a potřebami pro rekreační, pohybové a relaxační činnosti a pomůckami pro aktivní pobyt venku.

Školka pracuje podle vlastního školního vzdělávací programu, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. MŠ Všeruby se zaměřuje zejména na úzkou spolupráci s rodinou, pohybové a estetické aktivity, seznamuje se s životem obce a vede děti ke zdravému životnímu stylu.

Naše vize aneb kam kráčíme …..?

Naše školka se stane místem

 • kam děti budou chodit rády,

 • s důvěrou a beze strachu

 • kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství

 • kde budou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti

 • k rozvíjení tvořivosti a představivosti

 • kde vzdělávací nabídka bude přiměřená osobnosti a věku dítěte, bude vést k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah bude odrážet očekávání dětí i jejich rodičů

 • k rozpoznání a řešení problémů

 • kde děti naučíme správně komunikovat a vzájemně spolupracovat

 • pro získání zdravých životních návyků

 • k podporování zájmů dětí o poznávání a objevování a překonávání překážek

 • které je naučí se nebát a předvést vše, co umí

Zaměstnanci školky

Školní jídelna

Ředitelka školky

Bc. Marcela Musilová

Učitelka

Irena Žatková

Uklízečka

Jiřina Rynešová

Vedoucí stravování

Ing. Alžběta Hrubá

Kuchařka

Pavla Zmrzlíková

NAPIŠTE NÁM

2 + 3 =